Sensus Monet stijl instellen

Als eerste dient u de nieuwste versie van Sensus BPM Modeler te installeren, of uw huidige versie te updaten. 1. Klik in de menubalk op Help > Controleren op updates en installeer de nieuwste update. U heeft nu de mogelijkheid uw huidige projecten om te zetten naar onze nieuwe stijl, […]

Installatie Sensus BPM Modeler

Sensus BPM Modeler moet kunnen communiceren met de server en met de Sensus portal.  Sensus BPM Modeler dient toegang te hebben tot internet. Ook moeten de volgende poorten beschikbaar zijn: Website: https  op portal.sensus-methode.com: 443  (configureerbaar over ssl) Service: https over portalservice.sensus-methode.com: 443 Optioneel: Poort 80 (configureerbaar) voor communicatie met webviewer (indien […]

Opbouw en functies van de Sensus-software

De boomstructuur De boomstructuur zit aan de linkerkant van het scherm. Het geeft een gestructureerde versie van het project weer. Hier kunt u door rechts te klikken nieuwe projecten en acties toevoegen aan uw project. In de boomstructuur kunt u dus uw proces beschrijven. U kunt een deel van het […]

Multi user: in- en uitchecken

Zodra u een Multi user project geopend heeft, komt u in een omgeving waar u niets kunt veranderen. Dit komt doordat u standaard bent ingecheckt voor alle Organisaties, Hoofdprocessen en Processen. Ingecheckt zijn houdt in dat u kunt kijken naar alle onderdelen van het project, maar niets kunt wijzigen. In […]

Projecten kopiëren en sjablonen

Wanneer men (hoofd)processen of iconen van het ene naar het andere project kopieert kan men er door een instelling voor kiezen of de sjabloonvelden meegenomen worden of niet. Ga naar het menu Extra –> Instellingen en kies daar de tab Sjablonen. Het volgende scherm verschijnt:   Bij de keuze Maak deze velden aan […]

Werken met de Visual Navigator

De Visual Navigator is speciaal ontwikkeld om publicatie van uw Sensus-project overzichtelijk, herkenbaar en gebruiksvriendelijk te kunnen publiceren. De Visual Navigator is terug te vinden onder het menu van de Personal Navigator (in de menubalk onder Project > Personal Navigator…). Ook het betreffende icoon op de werkbalk  kan gebruikt worden om […]

Aanpassen instellingen standaard mappen

In de installatiedirectory van Sensus staat een .ini bestand (Sensus BPM Modeler.ini). In dit bestand staat een regel die begint met Virtual Machine Parameters. In deze regel staat de de optie -Duser.home. Met deze optie stel je de locatie in waar Sensus zijn instellingen en data (cache, tussentijdse backups, licentiebestand) […]

Virusscanners

Voor een snelle en stabiele werking van de Sensus BPM Modeler en Sensus BPM Server is het van belang dat u in uw virusscanner het volgende instelt;

Dynamische webviewer is niet zichtbaar, foutmelding

Indien bij het opstarten van de HTML dynamische webviewer in de webbrowser de onderstaande foutmelding verschijnt  kan dat veroorzaakt worden door; het project bestaat niet meer op de server. de projectnaam eindigt met een “.” (punt) en dat is niet toegestaan. Een projectnaam zoals bijvoorbeeld “KAM ltd.” mag dus niet gebruikt […]