Kenmerken van iconen

Naam, nummer en type De eigenschappen van de iconen zijn allemaal te vinden in het Icoon Kenmerken scherm, rechts in beeld. Door op een icoon te klikken,  verschijnt daar alle relevante informatie zoals naam, nummer en type.   Nummers en niveau’s In het veld Nummer en Niveau (het eerste veld in het  rechter […]

Niveau’s en iconen

De Sensus-methode® bestaat uit de volgende niveaus:     Organisatie Het geheel van georganiseerde activiteiten en organisatieprocessen Thema Een verzameling van hoofdprocessen rond een gemeenschappelijk thema     Hoofdproces Een verzameling van processen rond een gemeenschappelijk hoofddoel Proces Een afgerond geheel van opeenvolgende activiteiten met een gemeenschappelijk einddoel Activiteit Bouwsteen […]

De Sensus-methode

Sensus-methode® is gericht op het beschrijven, visualiseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Hierdoor ondersteunt Sensus-methode bij het inzichtelijk maken en doorlichten van organisatiestructuren ten behoeve van bijvoorbeeld kwaliteitsbeleid. Door medewerkers te begeleiden en te trainen krijgt kwaliteitszorg een fundamentele plaats binnen de organisatie. De Sensus-methode Sensus-methode is naast onze bedrijfsnaam ook de […]

Projecten in de Sensus-software

Een nieuw project aanmaken Klik in de knoppenbalk op de knop Nieuw project  of Kies in het menu Bestand voor Nieuw –> klik op Project of gebruik de sneltoets ctrl+N Projecten opslaan Klik op de knop Project opslaan  in de knoppenbalk  of kies in het menu Bestand voor Opslaan om het gewijzigde project op te slaan of gebruik de sneltoets ctrl+S) Een […]

Flow weergave

Verwijzingen De flowweergave is terug te vinden op het canvas. Wanneer hier een proces beschreven staat, kan de flowweergave als volgt worden getoond: klik in de boomstructuur op een hoofdproces Op het canvas staan nu de verschillende processen klik op een proces, er verschijnen nu pijlen die verwijzingen naar andere […]

Geavanceerde instellingen

Voor uitzonderingsgevallen kunt u d.m.v. een configuratiebestand in de installatiedirectory van Sensus BPM Modeler nog wat instellingen aanpassen (beschikbaar vanaf versie 5.2.27). Dit bestand zal niet overschreven worden bij een update. U kunt hier de volgende instellingen aanpassen: Instelling Waarde user.home Gebruikers-applicatie-directoryLocatie waar Sensus-software zijn instellingen en data (cache, tussentijdse […]

Documenten koppelen met Webdav

Uitgangspunten Via een WebDav server zijn de documenten bereikbaar via een URL (http / https) of met een file pad (UNC file path).  Hierdoor zijn ze bereikbaar voor zowel SensusServer als voor de SensusClient. Klanten kunnen het beheer uitvoeren m.b.v. een drive mapping.   Componenten en afhankelijkheden  WebDav Server WebDav […]

Configureren webviewer in IIS

Optioneel: indien u geen gebruik wenst te maken van de meegeleverde apache web server.   Uitgangspunten:  IIS 7.0 of hoger o    Web Management Tools o    CGI enabled PHP Installeer via:  http://php.iis.net/ IIS Re-write Installeer via: http://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite Installatie: Start de Information Information Service (IIS) Manager en maak een nieuwe site aan. […]

Documentbeheer met Webdav

WebDav is een standaard protocol voor het toegankelijk maken van documenten over een netwerk. De WebDav server kan een externe server zijn (Strato bijvoorbeeld), maar ook zijn geïnstalleerd op de server waarop SensusServer ook draait.   Configuratie WebDav op een dedicatie server De WebDav module van de Apache Server moet […]