Waar kan ik de map Application Data vinden?

Deze map heet AppData en de map RoamingSensus  die hieronder staat bevat alle instellingen, templates, backups etc. van de Sensus software De AppData map staat bij de gebruiker in: C:Gebruikers<Gebruikersnaam>AppData Mocht U deze map niet zien staan, probeer dan de instellingen van Uw verkenner te wijzigen. De map is waarschijnlijk […]

Hoe kan ik wijzigingen in bijv. lettertypes voor mixed reports doorvoeren op alle Sensus-werkcomputers?

Wanneer er bij bijvoorbeeld mixed reports wijzigingen worden aangebracht voor de opmaak en lettertypes in het menu voor rapport exports, dan worden deze opgeslagen in het bestand: reportsproperties.xml Standaard kan dit bestand worden teruggevonden in de map: <gebruikersmap>AppDataRoamingSensusSensus-software Wanneer dit bestand gekopieerd wordt en vervolgens op een andere computer op […]