Javafx ondergaat probleem wanneer er standaard fonts ontbreken

Javafx op de mac heeft een probleem als er standaard fonts op de mac ontbreken of als er ‘corrupte’ fonts geïnstalleerd zijn. Dit is een nog niet opgeloste java bug: Zie hier en hier. De oplossing is in Fontbook de “Restore Standard Fonts…” optie gebruiken. Let op: Wanneer u zelf fonts heeft geïnstalleerd […]

URL links in de Visual Navigator

Het is mogelijk om in de Visual Navigator velden aan te maken die, wanneer er op geklikt wordt, direct naar een webpagina verwijzen. Hiervoor hoeven geen aparte direct links of datavelden aangemaakt te worden. Met deze optie is het mogelijk om bijvoorbeeld naar andere onderdelen van uw intranet (buiten de […]

Modelling processes

After structure comes execution. By means of 8 icons a process can be visualized unambiguously on the level of activities. These are linked by arrows to indicate the process flow. Clear and well-organized for everyone who uses it. This process management approach is developed by Sensus Process Management How am […]

Documenten im / export

Exporteer documentenlijst Exporteert een lijst van alle documenten in een csv (excel bestand). Name Naam document Guid Unieke identieke voor document File Name Bestandsnaam document File Guid Unieke identificatie voor bestand File Location Bestandslocatie File Indexed Een X geeft aan of het bestand geïndexeerd wordt voor de search in de […]

Sensus-methode procesmanagement methodiek

De Sensus-methode voorziet in een eenvoudige procestaal die stimuleert tot uniform en inspirerend communiceren en samenwerken. Met dit praktische communicatieplatform gaat uw hele organisatie echt procesgericht denken. Op deze pagina leest u  meer weten over deze procesmanagement methodiek. De Sensus-methode® bestaat uit de volgende niveaus:     Organisatie Het geheel van […]

Waarom kan het document niet worden gevonden in de Sensus webviewer?

Dit kan verschillende oorzaken hebben: 1. Het pad van het document verwijst naar een schijf die de Sensus Webserver niet herkent,  b.v. S:\etc. De oplossing hiervoor wordt in de Help beschreven bij: Documenten en applicaties koppelen –> Documentpaden wijzigen. 2. De Sensus webserver heeft niet voldoende autorisaties om het bestand […]

Hoe kan ik templates voor Word rapportages aanpassen?

De vormgeving van Word rapportages kan worden aangepast door de template hiervan te wijzigen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld het lettertype, de regelafstanden of de kleur van de kopteksten aanpassen. Voor het wijzigen van templates is wel enige kennis van MS Word vereist.   Vóórdat u templates wijzigt 1. Een nieuw […]

Templates voor Word rapportages aanpassen

De vormgeving van Word rapportages kan worden aangepast door de template hiervan te wijzigen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld het lettertype, de regelafstanden of de kleur van de kopteksten aanpassen. Voor het wijzigen van templates is wel enige kennis van MS Word vereist.   Vóórdat u templates wijzigt 1. Een nieuw […]

Sensus OrgChart App

Met de Sensus OrgChart App kunt u eenvoudig  de medewerkers van de gehele organisatie in kaart brengen en publiceren. Daarbij kunnen er aan één functie meerdere personen worden gekoppeld, zodat u een overzichtelijk totaalbeeld behoudt van de functies en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie. Aan alle afdelingen, functies en personen kan […]