Projecten vertalen

Vanaf Sensus-software versie 5 bestaat binnen de software de mogelijkheid om alle informatie binnen een project te vertalen. Dit wordt gedaan met behulp van Google Translate. Om projecten te vertalen opent u een project en gaat u vervolgens in de menubalk naar Bestand > Vertalen. U krijgt dan het volgende menu […]

Flow weergave

Verwijzingen De flow weergave is terug te vinden op het canvas. Wanneer hier een proces beschreven staat, kan de flow weergave als volgt worden getoond: Klik in de boomstructuur op een hoofdproces Op het canvas staan nu de verschillende processen Klik op een proces, er verschijnen nu pijlen die verwijzingen […]

Projecten in de Sensus-software

Een nieuw project aanmaken Klik in de knoppenbalk op de knop Nieuw project  of Kies in het menu Bestand voor Nieuw –> klik op Project of gebruik de sneltoets ctrl+N   Projecten opslaan Klik op de knop Project opslaan  in de knoppenbalk  of kies in het menu Bestand voor Opslaan om het gewijzigde project op te slaan of gebruik de sneltoets ctrl+S) […]

De Sensus-methode

Sensus-methode® is gericht op het beschrijven, visualiseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Hierdoor ondersteunt Sensus-methode bij het inzichtelijk maken en doorlichten van organisatiestructuren ten behoeve van bijvoorbeeld kwaliteitsbeleid. Door medewerkers te begeleiden en te trainen krijgt kwaliteitszorg een fundamentele plaats binnen de organisatie.   De Sensus-methode Sensus-methode is naast onze bedrijfsnaam ook […]

Bibliotheken aanmaken en koppelen

Met de bibliotheekoptie is het mogelijk een proces te maken dat algemeen geldt voor meerdere projecten. Wanneer de bibliotheek wordt aangepast, verandert dit onderdeel ook voor de andere projecten, waaraan de bibliotheek werd toegevoegd. Op deze wijze kunnen meerdere groepen gesynchroniseerd werken. Een bibliotheek maken U kunt als volgt een […]

Documenten en bestanden

Klik op de Documenten tab links op het scherm. Zo komt u in het Documentenveld. Het Documentenscherm is op dezelfde manier ingedeeld als het Processenscherm. Links vindt u de boomstructuur en rechts het canvas met de inhoud van het geselecteerde onderdeel in de boomstructuur.   Documenten en bestanden invoeren Er […]

Documentpaden wijzigen

Documenten verhuizen naar een andere map of schijf Wanneer de documenten verhuizen naar een andere server of naar een andere map is het niet nodig om voor alle bestanden de paden handmatig te veranderen. Er zijn 2 oplossingen voor: Ga naar Projectinstellingen –> Projectcontrole. Hierin wordt onder Documenten extern aangegeven welke bestanden […]