Afdelingen & Functies

Open het scherm “Afdelingen en functies” door op de tab “Afdelingen en functies” te klikken aan de linkerzijde van het scherm. Voor het toevoegen van afdelingen, assistent afdelingen en functies zijn er verschillende manieren. Methode 1. Voeg met de knop  een afdeling toe door deze naar het canvas te slepen. Deze […]

Rolgroep & Rollen

In de Sensus-software bestaat de mogelijkheid om met rollen te werken. Dit is complementair aan functies en afdelingen. Met de Sensus-software is het mogelijk met meerdere organisaties in één project te werken en hun processen te beschrijven. Het kan zo zijn dat de processen tussen de verschillende organisaties vrijwel identiek […]