Documenten im / export

Exporteer documentenlijst

Exporteert een lijst van alle documenten in een csv (excel bestand).

Name Naam document
Guid Unieke identieke voor document
File Name Bestandsnaam document
File Guid Unieke identificatie voor bestand
File Location Bestandslocatie
File Indexed Een X geeft aan of het bestand geïndexeerd wordt voor de search in de webviewer.

 

Import documentenlijst

Importeert de documenten lijst in het Sensus project. Kolommen gelijk aan export.

Indien ook de guid’s kolommen aanwezig zijn en zijn ingevuld zijn dan wordt gekeken of het betreffende document en/of bestand al aanwezig is.
Als dat zo is: dan worden het betreffende object bijgewerkt met de data uit de overige kolommen. Indien niet dan wordt een nieuw document en/of bestands object toegevoegd.

Gerelateerde artikelen