Bibliotheken aanmaken en koppelen

Met de bibliotheekoptie is het mogelijk een proces te maken dat algemeen geldt voor meerdere projecten. Wanneer de bibliotheek wordt aangepast, verandert dit onderdeel ook voor de andere projecten, waaraan de bibliotheek werd toegevoegd. Op deze wijze kunnen meerdere groepen gesynchroniseerd werken.

Een bibliotheek maken

U kunt als volgt een nieuwe bibliotheek aanmaken:

  1. Ga in het menu naar Bestand, dan naar Nieuw. Klik dan op Bibliotheek project.
  2. Een nieuw project wordt geopend.
  3. Dit is gelijk aan het aanmaken van een normaal project. Hierin kunt u de bibliotheekprocessen aanmaken, zoals u dat ook met normale processen zou doen.
  4. Een bibliotheek werkt alleen wanneer er met de definitieve versie van de bibliotheek wordt gewerkt. Ga daarvoor in de menubalk naar Project > Conceptversie definitief maken. Selecteer de projecten die definitief gemaakt dienen te worden, geef het project een versienummer en maak het definitief. Alléén processen die definitief gemaakt zijn kunnen worden gebruikt voor synchronisatie naar een ander projectbestand.
  5. Wanneer dit klaar is, kunt u de bibliotheek opslaan als een normaal project.

Opmerking:

Als u een reeds bestaand project wilt gebruiken als bibliotheekproject, kunt u dit doen door een nieuw leeg bibliotheekproject te starten en vervolgens het bestaande project hierin te plakken.

Aan het logo in het tabblad van het project kunt u herkennen of u in een bibliotheekproject werkt of niet:

hf_BiebTabJuni

Opmerking:

zorg ervoor dat de bibliotheek als definitieve versie wordt opgeslagen, anders kunt u hem niet als bibliotheek gebruiken.

Een bibliotheek invoeren in een project

Een bibliotheek kan als volgt in een project worden ingepast:

  1. Zorg dat zowel de conceptversie van het project waar de bibliotheek in moet, als de definitieve versie van de bibliotheek geopend zijn.
  2. Ontkoppel de schermen met de ontkoppelknop (zie afbeelding hiernaast).

Er zijn nu meerdere schermen in beeld.

  • U kunt nu de bibliotheek in het project plaatsen door tussen de schermen met de muis te slepen of door te kopiëren en plakken met de sneltoetsen Ctrl-C en Ctrl-V.

De ingevoegde delen die deel uitmaken van een bibliotheek zijn blauw van kleur. Hieraan herkent u de bibliotheekdelen. Zie ook onderstaande afbeelding.

of:

Gebruik het bibliotheek beheerscherm, zoals uitgelegd in het  hoofdstuk Bibliotheek beheer.

hf_BiebCanvasJuni

Gerelateerde artikelen