Datavelden van sjablonen toevoegen-wijzigen

Sjablonen maken het mogelijk om zelf te definiëren data te koppelen aan verschillende onderdelen van de Sensus-software. Hierbij kunt u denken aan het koppelen van prestatie-indicatoren aan acties of processen, maar ook aan afbeeldingen bij processen of zelfs hoofdprocessen.

 

Sjablonen toepassen

Voor het openen van de sjablonen editor klikt u op  in de werkbalk of gaat u achtereenvolgens naar Project en dan Sjabloon beheer. U krijgt dan het volgende scherm:

 

Velden toevoegen

Een dataveld is altijd gekoppeld aan een bepaald onderdeel van het Sensus-proces. Dit onderdeel dient u eerst te selecteren in de iconenboom links in de sjablonen editor. Indien u hier bijvoorbeeld een Actie icoon kiest, dan zal het toe te voegen dataveld toegepast worden op alle Actievelden in het project. Druk vervolgens op de knop hf_figuur_knop_sjabloonToevoegen om een nieuw veld aan het geselecteerde onderdeel toe te voegen.

Als de optie Verplicht voor definitief aangevinkt is, moet men het gekozen sjabloon ingevuld hebben voordat men de huidige versie definitief maakt. Indien het veld niet ingevuld is, zal de Sensus-software een melding geven waarin een overzicht staat van iconen met ontbrekende data.

 

Velden verplaatsen

Het kan voorkomen dat u de volgorde van datavelden bij een bepaald icoon wilt wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om uiteindelijke rapportages overzichtelijker te maken. U kunt dit doen door in het overzicht van de Sjabloon Editor de velden onder een icoon uit te klappen. Klik daarvoor op het ‘pijltje’ vóór een bepaald icoon. Door nu met de linker muisknop ingedrukt een dataveld naar boven of naar beneden te slepen en daarna de muisnkop los te laten kunt u de volgorde van de datavelden bepalen.

Let op:

Het verplaatsen van datavelden kan niet worden gedaan voor standaard toelichtingsvelden. Deze velden blijven altijd bovenaan staan. Als u deze velden echter leeg laat en een extra tekstveld toevoegd, kunt u dit extra veld wel verplaatsen. Alleen gevulde velden zullen uiteindelijk in exports, publicaties en rapportages worden getoond.

 

Velden verwijderen

Om een dataveld te verwijderen, selecteert u eerst het te verwijderen item in de sjablooneditor en drukt u vervolgens op hf_figuur_knop_sjabloonverwijderen .
Het is ook mogelijk om alle teksten die in de datavelden staan te wissen. Ga hiertoe naar de sjablooneditor met  en kies Bestand –> sjablonen wissen en weer aanmaken. Alle informatie in de datavelden wordt gewist behalve het toelichtingen veld.

 

Velden kopiëren

Het is mogelijk om een dataveld van één icoon te kopiëren naar een ander icoon. Wanneer u bijvoorbeeld onder een Actie een meerkeuzeveld heeft aangemaakt dat u ook onder een computeractie wilt gebruiken, doet u het volgende:

  1. Klik bij het Actie icoon op het ‘pijltje’, zodat de onderliggende datavelden worden getoond.
  2. Klik met de linkermuisknop op het dataveld dat u wilt kopiëren.
  3. Druk nu de toetsencombinatie  CTRL + C in.
  4. Klik nu met de linker muisknop op het icoon waar u het dataveld wilt hebben.
  5. Druk de toetsencombinatie CTRL + V in.

Echter u kunt na stap 2 het dataveld ook met de linkermuisknop ingedrukt houden verslepen naar een ander icoon. In dat geval wordt het veld niet verplaatst maar gekopieerd.

Gerelateerde artikelen