De Personal Navigator en Direct Links

Met de Personal navigator is het mogelijk een persoonlijke pagina in uw HTML-export of intranetsite te maken. In deze pagina kunt u groepen maken met een selectie processen waar u snel en overzichtelijk bij wilt. In feite bouwt u een extra ‘schil’ om uw project heen, waardoor niet alleen het terugvinden van informatie, maar ook de combinatie tussen verschillende soorten informatie eenvoudiger wordt. Deze groepen worden DirectLinks genoemd en worden gemaakt in de DirectLinks Manager.

U komt in het Personal navigator scherm door achtereen volgens op Project en Personal Navigator te klikken of door op het betreffende icoon in de werkbalk te klikken 

De Personal Navigator bestaat uit twee tabbladen

 • DirectLinks
 • Visual Navigator

Dit hoofdstuk behandelt alleen het tabblad voor de Personal Navigator. Voor uitleg over de Visual Navigator gaat u naar het betreffende hoofdstuk onder Publicatie in de Helpfile.

 

DirectLinks Manager

DirectLinks zijn directe “ingangen” om bij een bepaald proces of hoofdproces te komen. Zo kunt u bijvoorbeeld vanaf uw Intranetsite direct bepaalde in de Sensus-software beschreven processen tonen met behulp van één enkele link op uw intranet. Daarnaast bevat de Personal Navigator ook de Visual Navigator waarmee u DirectLinks kunt koppelen aan gebieden in plaatjes en zo uw eigen grafische interface voor DirectLinks kan maken.

In het tabblad DirectLinks kunt u groepen en bijbehorende links maken. Aan de linkerkant van het scherm vindt u de boomstuctuur met daarin uw groepen en links. Rechts vind u de eigenschappen van de geselecteerde link. U kunt zelf groepen definiëren of de in de Sensus-software voorgedefiniëerde groepen gebruiken.

Bij bijvoorbeeld Direct Links naar processen kunt u de flowvolgorde voor weergave aanpassen. Klik hiervoor op ‘Aangepaste volgorde‘. Door op een flowweergave te klikken kunt u met behulp van de pijltjes rechts de flow naar boven of naar beneden verplaatsen. De flow die bovenaan staat zal als openingsflowweergave worden gebruikt.

De volgende soorten Direct links kunnen worden aangemaakt:

 • Procesgroep: deze Direct link kan gebruikt worden om een opsomming van specifiek geselcteerde processen in een lijst weer te geven. Eerst maakt u de procesgroep aan, om vervolgens in het overzicht van Direct links op deze nieuwe groep te klikken en met behulp van de knop voor direct links naar processen de specifieke processen te selecteren. Door in de HTMl versie van het project op deze direct link te klikken verschijnt de lijst van processen. Bij selectie van een van deze processen verschijnt de flowweergave in beeld zoals u deze heeft ingesteld in de Personal Navigator.
  LET OP: de volgorde van de opsomming van processen in een procesgroep wordt bepaald door de volgorde zoals deze in de boomstructuur bestaat. Dit is dus géén alfabetische weergave!
 • Documentgroep: Hiermee maakt u een groepering aan voor specifiek geselecteerde documenten. Aanmaken van een documentgroep gebeurt op eenzelfde wijze als een procesgroep: maak eerst de groep aan, klik hier vervolgens op in het overzicht voor Driect links en klik dan op de knop voor direct links van documenten. Selecteer vervolgens de documenten die onder de groep dienen te worden geplaatst. Klikken op deze link in de HTMl resulteert in een lijst van deze documenten. Hierna kan op een document worden geklikt die vervolgens op gebruikelijke wijze wordt weergegeven. Ook hier geldt weer: de volgorde van de lijst wordt bepaald op basis van de volgorde in de documententab van het project.
 • Functiegroep: Met deze Direct link kunt u direct verwijzen naar een functie uit het project. Klikken op deze link in de HTML levert een weergave van alle processen waar deze functie een verantwoordelijkheid heeft.
 • Afdelingsgroep: Deze direct link verwijst  naar een door u geselecteerde afdeling. Bij klikken op deze link worden alle processen weergegeven waar deze afdeling een verantwoordelijkheid heeft.
 • Organisatie: Deze link verwijst naar een organisatie binnen uw project. Klikken op deze link geeft de gehele boomstructuur van deze organisatie grafisch weer (zoals in canvasweergave).
 • Thema: Deze link verwijst naar een thema binnen het project. Bij klikken op de link in de HTML verschijnt alleen de boomstructuur van dit thema in beeld (zoals in canvasweergave).
 • Hoofdproces: Deze link werkt hetzelfde als die voor een thema, alleen verwijst deze link naar een specifiek hoofdproces.
 • Proces: Verwijst naar een specifiek proces binnen het project. Van deze link kunt u de flowweergave aanpassen. De flowweergave die bovenaan in de lijst staat zal als openingsweergave in de HTML worden gebruikt.
 • Nieuw_activiteit_1227873340Activiteit: Deze link verwijst naar een specifieke activiteit binnen een proces van het project. Bij klikken op deze link in de HTML wordt dit icoon als rapportbeschrijving weergegeven.
 • Nieuw_handeling_1227873437Handeling: Werkt hetzelfde als een Direct Link naar een activiteit, maar dan naar een specifieke handeling binnen een activiteit.
 • Nieuw_afdeling_1227873349Afdeling: Deze Direct link verwijst, net als een direct link naar een afdelingsgroep, naar een specifiek geselecteerde afdeling binnen het project. Het verschil is dat nu alle activiteiten, waar deze afdeling verantwoordelijkheid over draagt, worden getoond.
 • Nieuw_functie_1227873410Functie: Hetzelfde als een Direct link naar een functiegroep, maar bij deze link worden alle activiteiten getoond waar deze functie een verantwoordelijkheid heeft.
 • Nieuw_document_1227873388Document: Met deze Direct link kunt u naar een specifiek geselecteerd document verwijzen. Bij klikken op deze link wordt het betreffende document in rapportvorm (inclusief toelichtingen en onderliggende bestanden) getoond in de gepubliceerde HTML.
 • Nieuw_bestand_1227873376Bestand: Hetzelfde als een Direct link naar een document, maar dan voor een specifiek bestand. Als er ook een daadwerkelijk bestand gekoppeld is, kan dit bestand vanuit de weergave worden geopend, mits de verwijzing naar de bestandslocatie ook correct is opgegeven.
 • Nieuw_applicatie_1227873367Applicatie: Deze Direct link verwijst naar een specifieke applicatie zoals opgegeven in de applicatietab binnen het project.
 • Nieuw_parameter_1227873459Parameter: Deze link verwijst naar een parameter die aan een specifieke applicatie is toegevoegd binnen het project.

 

Direct links aanmaken

DirectLinks kunt u los aanmaken of in de gedefinieerde groepen.

Losse direct links
Om een “losse” direct link te maken (dus geen groep) gaat u in het linker venster op direct links staan en kiest u een van de losse direct links. Deze direct link wordt onderaan de lijst van direct links toegevoegd.

Een groep aanmaken
Om een nieuwe groep te maken doet het volgende:

 1. U klikt op het icoon dat behoort bij het soort groep dat u wilt maken:
  Procesgroep , Documentgroep , Functiegroep , Afdelingsgroep , Rolgroep , Rollen groepering .
 2. U geeft een passende naam in het “Eigenschappen van selectie” veld.
 3. Selecteer de nieuw gemaakt groep en klik op het corresponderende direct link  icoon dat gekoppeld moet worden.
 4. Vink nu alle elementen aan die aan de groep moeten worden toegevoegd
  B.v.
  Maak een procesgroep aan
  Selecteer de procesgroep
  Klik op het icoon voor het aanmaken van een direct link naar een proces
  Vink alle processen aan die onder de groep moeten vallen

Direct links bijwerken

Wanneer bijvoorbeeld functienamen of afdelingsnamen wijzigen kan u de Sensus software de wijzigingen door laten voeren bij de direct links.
Selecteren met de rechtermuisknop het bovenste icoon, “direct links”, in het linker venster. Selecteer Alle groepen bijwerken. De direct links worden nu bijgewerkt.

Gerelateerde artikelen