De Sensus-methode

Sensus-methode® is gericht op het beschrijven, visualiseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Hierdoor ondersteunt Sensus-methode bij het inzichtelijk maken en doorlichten van organisatiestructuren ten behoeve van bijvoorbeeld kwaliteitsbeleid. Door medewerkers te begeleiden en te trainen krijgt kwaliteitszorg een fundamentele plaats binnen de organisatie.

 

De Sensus-methode

Sensus-methode is naast onze bedrijfsnaam ook de naam van onze procesmanagement methodiek? Essentieel kenmerk van onze methodiek is, dat het totaal van georganiseerde activiteiten binnen een organisatie teruggebracht wordt tot acht benoembare elementen. Deze elementen worden ‘iconen’ genoemd. Een organisatie wordt inzichtelijker als deze wordt weergegeven door middel van deze acht iconen. Hoewel het aantal variabelen aanzienlijk is verminderd, gaat geen relevante procesinformatie verloren. Met behulp van de Sensus-methode wordt de inventarisatie, het beheer en de visualisatie van een organisatie aanzienlijk eenvoudiger. Tevens zijn processen, taken en verantwoordelijkheden voor iedereen direct zichtbaar.

Sensus-methode heeft een structureerde aanpak ontwikkeld om direct verwerkbare informatie over bedrijfsprocessen boven tafel te krijgen. Met behulp van de iconen worden met betrokken medewerkers gezamenlijk de processen in kaart gebracht en bediscussieerd. Dit zorgt voor draagvlak voor de beschreven processen en maakt het proces van informatieverzameling stukken efficiënter, waardoor onder andere re-work minimaal is.

 

Sensus-software

Door de Sensus-methode toe te passen, krijgt men beschikking over veel informatie. Met Sensus BPM Software kan de verkregen informatie over processen vervolgens worden vastgelegd.

 

Waarom de Sensus-methode?

De redenen om processen vast te leggen zijn zeer divers. Afhankelijk van het doel van de beschrijvingen, worden processen op verschillende manieren vastgelegd. Vaak heeft dit tot gevolg dat de toepassingsmogelijkheden van de verkregen procesinformatie beperkt zijn en niet uitwisselbaar of toepasbaar voor andere organisatiedoelen. Door het toepassen van een uniforme krachtige methodiek als de Sensus-methode kan de informatie die voortkomt uit de procesbeschrijvingen wel worden uitgewisseld. Hiermee wordt het ene beleidsdoel ondersteunend aan het realiseren van andere beleidsdoelen. Informatie kan zo een eenvoudiger worden overgedragen.

De Sensus-methode is zo opgebouwd dat, ongeacht het doel, de beschrijvingen van een informatieve waarde zijn die direct kan worden gebruikt bij het voortbouwen op de reeds aanwezige beschrijvingen. Dit heeft tot gevolg dat een stuk efficiënter wordt omgegaan met de verkregen informatie en het dubbel of driedubbel vastleggen van processen wordt vermeden.

Een groot voordeel van het op uniforme wijze vastleggen van informatie, is dat door de mogelijkheid om procesinformatie te delen de organisatie transparanter wordt en de interne communicatie wordt bevorderd. Tevens zal doordat meerdere partijen belang hebben bij actuele beschrijvingen ook de commitment om de beschrijvingen actueel te houden wordt vergroot.

Gerelateerde artikelen