Documentbeheer met Webdav

WebDav is een standaard protocol voor het toegankelijk maken van documenten over een netwerk. De WebDav server kan een externe server zijn (Strato bijvoorbeeld), maar ook zijn geïnstalleerd op de server waarop SensusServer ook draait.

 

Configuratie WebDav op een dedicatie server

De WebDav module van de Apache Server moet geactiveerd worden (Apache Server wordt ook gebruikt voor de WebViewer). Let op:

 • De toegang tot de server moet beperkt zijn op IP-adres (via de firewall).
 • Zorg dat schrijftoegang is beperkt tot bepaalde gebruikers.
 • Zorg dat gebruikers de directory structuur niet te zien krijgen via een browser (-Indexes optie) en zet voor d zekerheid een robots.txt in de root waardoor indexeren wordt gedisabled.
 • Optioneel: Gebruik als root directorynaam een GUID om te voorkomen dat links tot documenten geraden kunnen worden (indien er door een bedrijf meerdere licenties in gebruik zijn).

 

Configuratie Sensus Server

In de configuratie van de Server kan per licentie een WebDav link gekoppeld worden.  Dit om te voorkomen dat gebruikers – welleswaar binnen hetzelfde Account, maar binnen een andere licentie – links naar de documenten kunnen raden.

Sensus Client – Koppelen van documenten

 • Check project uit (open exclusief)
 • Ga naar de documenten tab en selecteer het betreffende documenten en daarbinnen het bestand. Klik op de …. Button achter locatie

 • Indien voor de betreffende een WebDav server beschikbaar is, zal nu het volgende dialoog verschijnen (voor alle overige gevallen komt er een dialoog waarbij een lokaal bestand geselecteerd kan worden).

webdav3

 • Hierin verschijnen de directories en bestanden die beschikbaar zijn.
  In het linker gedeelte kan een directory gekozen worden en in het rechtergedeelte een bestand.
 • Indien een bestand is gekozen kan d.m.v. een dubbel klik of via de Select button het bestand gekoppeld worden. In Sensus wordt nu de URL gekoppeld aan het icoon.
 • De gebruiker kan ook een lokaalbestand uploaden naar de server (Upload button). Het bestand wordt dan in de geselecteerde directory geplaatst.

 

Beheer WebDav

Voor Windows 8

 • In de Windows Explorer kies: Map Network drive

webdav4

 • Kies een vrije schijf en geeft de link naar de directory op.
  Zet de vinkjes voor “Reconnect at sign-in” en “Connect using different credentials” aan.
 • Klik op Finish en geef het username/password>
  Username/password moet door Sensus verstrekt worden.

Hierna kan de schijf als ware het een Windows directory benaderd worden.

NB! Voor andere Windows versies zien de dialogen er waarschijnlijk net wat anders uit.

 

Gerelateerde artikelen