Documenten koppelen met Webdav

Uitgangspunten

Via een WebDav server zijn de documenten bereikbaar via een URL (http / https) of met een file pad (UNC file path).  Hierdoor zijn ze bereikbaar voor zowel SensusServer als voor de SensusClient. Klanten kunnen het beheer uitvoeren m.b.v. een drive mapping.

 

Componenten en afhankelijkheden

webdav1.1

 WebDav Server

WebDav is een standaard protocol voor het toegankelijk maken van documenten over een netwerk. De WebDav server kan een externe server zijn (Strato bijvoorbeeld), maar ook zijn geïnstalleerd op de server waarop SensusServer ook draait.

In de WebDav server wordt de authenticatie en autorisatie geregeld: wie heeft toegang tot welke documenten.

In de toekomst is het mogelijk om naast WebDav ook DMS-eigen protocollen en/of Api’s te ondersteunen (Alfresco, Sharepoint).
Vele DMS’en ondersteunen overigens ook WebDav.

 

SensusServer

SensusServer kan rechtstreeks bij de documenten indien ze op dezelfde server staan of via een WebDav koppeling indien de documenten op een andere server staan (Strato). In het laatste geval heeft SensusServer username/password nodig om bij de documenten te komen.

In de server configuratie wordt per Licentie opgeslagen tot welke documentenpaden er toegang is (plus eventueel benodigde username/password).

WebViewer
Afhankelijk van de benodigde authenticatie benaderd de WebViewer de documenten als volgt:

  • Indien er geen authenticatie nodig is voor toegang tot de documenten (op een dedicated server) wordt in de WebViewer de url naar het document gebruikt.
  • Indien de toegang in een DMS geregeld is, wordt in de WebViewer de url naar het document gebruikt. Gebruiker moet eventueel inloggen (of ingelogd zijn) bij het DMS.
  • Indien er wel authenticatie nodig is maar toegang tot de WebViewer ook toegang geeft tot de documenten:
    De WebViewer haalt de documenten op (via SensusServer) en geeft ze door aan de gebruiker. Sensus Server heeft via een username/password authenticatie toegang tot de documenten.

 

SensusClient

SensusClient vraagt altijd de documenten op aan SensusServer. Hier is dus geen extra authenticatie nodig voor het kopellen van document, toegang wordt geregeld op basis van licentie.

NB Voor het bekijken van de documenten kan wel extra authenticatie nodig zijn, dit is altijd geregeld in de WebDav server of DMS.

 

Toegang

Toegang tot de documenten voor gebruikers wordt vastgelegd in de WebDav server of DMS. SensusServer heeft toegang nodig tot de documenten om gebruikers de documenten te laten koppelen aan processen en om – desgewenst – documenten te indexeren en zo vindbaar te maken via de WebViewer.

webdav1.2

 

Gerelateerde artikelen