Dynamische Webviewer

Voor Multi user projecten bestaat de mogelijkheid om dynamische HTML rapporten op te stellen. Deze dynamische rapporten hebben het voordeel boven HTML exports dat zij gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan intranet-omgevingen, waarbij niet bij elke wijziging een nieuwe hyperlink hoeft te worden aangemaakt. Anders dan bij een Single user HTML rapport wordt het dynamische rapport direct geopend vanaf de server waarop het project staat. Wijzigingen in het project worden op deze manier ook direct zichtbaar. Voor het opstellen van een dynamisch HTML rapport gaat u naar het multi user menu in de menubalk.

 

Dynamische webviewer instellingen

Hier kunt u voorkeursinstellingen voor het dynamische HTML rapport wijzigen. De verschillende mogelijkheden binnen deze dynamische webviewer zijn in feite dezelfde als onder de HTML export. Uitleg over het merendeel van deze functies kunt u terugvinden in het hoofdstuk Exporteren naar HTML in de Online Helpfile.

dynam webviewer instellingen

Een aantal opties voor instellingen is niet hetzelfde als voor de HTML  export. Zo hoeft er geen keuze meer opgegeven te worden voor de verschillende inzoom-opties. De dynamische webviewer opent het project vanaf de server, hetgeen de mogelijkheid creëert om alle flowgroottes direct te laden vanuit één versie van het project.

 

Standaard zoektype

De instellingen voor het standaard zoektype zijn van belang wanneer u gebruikmaakt van de zoekfunctie in de dynamische webviewer. Door te kiezen voor Binnen project zal de zoekfunctie alleen het project zoals opgeslagen op de server doorzoeken. Door te kiezen voor In de gekoppelde documenten zal de zoekfunctie ook de documenten doorzoeken die aan het multi user project zijn verbonden. Meer informatie over het koppelen van documenten en mogelijkheden voor indexeren kunt u terugvinden onder de Multi User sectie in de Online Helpfile.

 

Dynamisch webviewer openen

U kunt de dynamische HTML weergave openen door via de menubalk onder Rapporteer/Publiceer een keuze te maken uit drie opties:

 1. Open in Browser
  Bij selectie van deze optie wordt het project, bij normale instellingen en template Nederlands (webview-instellingen), in de browser geopend met in het midden de grafische weergave van het project, links de procesboom en rechts het veld voor icoonkenmerken (zoals toelichtingen bij iconen). Van alle aanklikbare elementen zal de tekst blauw gekleurd zijn.
 2. Open Visual Navigator in browser
  Wanneer u deze optie kiest, wordt het project geopend met de weergave van de illustratie die u in de Visual Navigator als startscherm heeft aangegeven (zie uitleg over de Visual Navigator voor meer informatie). Wanneer u met uw muis over een aanklikbaar veld heen gaat, dat ook daadwerkelijk aan een element van het project gekoppeld is, zal er een pop-up met de verwijzing verschijnen.
 3. Open Web Dashboard
  Deze optie wordt in het betreffende hoofdstuk Dashboard besproken.

In de menubalk kan u ook onder de rapporteer/publiceer knop  kiezen voor de dynamische webviewer. Er zijn bij WWW de drie opties:

 1. Startpagina: dezelfde als Open in Browser
 2. Visual navigator: dezelfde als Open Visual Navigator in browser
 3. Dashboard: dezelfde als Open Web Dashboard

Opmerkingen:

 • De urls die in de browser verschijnen zijn voor elk element van het project, en dus voor elke weergave van het project, uniek.  Wanneer u de url naar de Visual Navigator startpagina als hyperlink integreert in uw Intranet-omgeving, zal deze altijd werken.
 • Wanneer u een definitieve versie wilt publiceren dient u ook de url van deze definitieve versie te publiceren! Open dan de webviewwer vanuit de tab (weergave) van de definitieve versie in de software.
 • Let altijd goed op of het project consequent wordt ingecheckt. Wijzigingen in het project worden pas zichtbaar in de webviewer wanneer op zijn minst het gewijzigde projectdeel op de server is ingecheckt.

Gerelateerde artikelen