Export templates

Standaard zijn er een templates aanwezig voor de export naar Word en PDF. Het is mogelijk om zelf een template te maken die gebruikt wordt bij de export. Hiertoe moet er respectievelijk  een .docx of pdf document worden neergezet in de directory waar de Word templates staan. Default is dit de map :

  • Voor Word: <roaming directory>SensusSensus BPM ModelertemplateswordprocessFlow
  • Voor PDF zijn er meerdere soorten rapporten. Ieder rapport heeft zijn eigen map in:
    <roaming directory>SensusSensus BPM Modelertemplatesreports

De map waar de templates staan kan worden aangepast bij menu Instellingen –> Paden, volgende menu verschijnt:

Bij Template map: kan de map gewijzigd worden. De werkelijk naam van de map die u wilt gebruiken MOET eindigen op WordProcessflow maar in de padnaam moet men deze laatste niet toevoegen.

B.v. template bestanden voor Word staan in “C:FilestemplatesWordProcessflow”. Bij Template map: zet u dan “C:Filestemplates”.

Gerelateerde artikelen