Geavanceerde instellingen

Voor uitzonderingsgevallen kunt u d.m.v. een configuratiebestand in de installatiedirectory van Sensus BPM Modeler nog wat instellingen aanpassen (beschikbaar vanaf versie 5.2.27). Dit bestand zal niet overschreven worden bij een update.

geavanceerd1

U kunt hier de volgende instellingen aanpassen:

Instelling Waarde
user.home Gebruikers-applicatie-directoryLocatie waar Sensus-software zijn instellingen en data (cache, tussentijdse backups, licentiebestand) neerzet.De default is %APPDATA% .
Deze Windows variabele wijst naar de applicatie-datadirectory voor de betreffende Windows versie.  Voor Windows 7 (engels) is dit: C:Users{username}AppDataRoaming .  Zie hier meer uitleg over de Windows variabelen.Sensus-software plakt hier nog “SensusSensus software” achter, dus dan wordt de directory:
C:Users{username}AppDataRoamingSensusSensus Software .In Sensus BPM Modeler zelf kan de gebruiker zelf nog via settings/instellingen de data-directory aanpassen.  In deze directory worden licentiebestand, tussentijdse backups en cache bewaard, maar dus niet de instellingen.  De datadirectory is (indien niet gewijzigd door de gebruiker) gelijk aan de directory waar de instellingen worden opgeslagen.Opmerking: In citrix-omgevingen wijst de %APPDATA% variabele soms naar een plek die dagelijks wordt opgeschoond. Dus in dat geval moet de waarde worden aangepast naar bijvoorbeeld:
“G:Gebruikers%username%AppDataRoaming” (afhankelijk van de configuratie van de gebruiker).
user.update.enabled true/false
Bepaalt of de Sensus gebruiker een update kan downloaden en installeren.
Beschikbaar vanaf versie 5.2.30.
 
http.proxyHost x.x.x.x
Adres van proxyserver (indien deze niet overgenomen kan worden van systeem instellingen)
http.proxyPort xxxx
Poort bij proxy host.
https.proxyHost Idem http.proxyHost
https.proxyPort Idem http.proxyPort
http.nonProxyHosts x.x.x.x
Uitzonderingen (bijvoorbeeld Sensus Server Host). Er kunnen meerdere adressen opgegeven worden door het scheidingsteken | te gebruiken.
java.net.useSystemProxies uitzondering/speciaal, indien specifieke settings zoals hierboven aangegeven niet werken kunt u de waarde op false zetten, voorbeeld <property name=”java.net.useSystemProxies” value=”false”/>

 

Let op:

Indien u gebruik maakt van een PAC file dient de Sensus client deze te omzeilen via de volgende optie in de Sensus BPM Modeler.ini

  • Dhttp.proxyHost=x.x.x.x
  • Dhttp.proxyPort=xxxx
  • Dhttps.proxyHost=x.x.x.x
  • Dhttps.proxyPort=xxxx
  • Dhttp.nonProxyHosts=Sensus Server

Gerelateerde artikelen