Gebruiker moet iedere keer opnieuw inloggen / instellingen worden niet opgeslagen

Instellingen e.d. worden voor de gebruiker opgeslagen onder de directory “%APPDATA%/Sensus/Sensus Software”    (%APPDATA% is een Windows variabele).
Het kan zijn dat deze directory steeds wordt leeggemaakt (in een Citrix-omgeving bijvoorbeeld).  Zie ook Geavanceerde instellingen voor het instellen van een andere gebruikers-applicatie-directory.

Gerelateerde artikelen