Ik wil de naam van een functie uit de bibliotheek wijzigen. Hoe doe ik dit?

Dit kan gedaan worden voor documenten en bestanden. Wat dit inhoudt is dat de afdelingen en functies die gesynchroniseerd zijn uit de bibliotheek niet meer worden beschouwd als bibliotheek-elementen, waardoor ze vrijkomen voor bewerking. Ga hiervoor in het decentrale project naar ‘Bibliotheek > Bibliotheek beheer’ en vink daar ‘ontkoppel afdelingen en functies’ aan. U krijgt nu een waarschuwing dat deze actie niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Dit betekent dat afdelingen en functies vanaf dan niet meer uit de bieb gesynchroniseerd kunnen worden.

Indien u dit niet wilt, zijn er nog twee alternatieve werkwijzen:

1. wijzig de naam van de functie in het bibliotheekproject van waar de functie afkomstig was. Maak de bibltiotheek definitief en synchroniseer het decentrale project.

2. Ontkoppel het decentrale project van de bibliotheek door de bibliotheek onder Bibliotheek beheer te verwijderen uit de lijst. (Menubalk > Bibliotheek > Bibliotheek beheer… > selecteer bieb en klik op “Bibliotheek verwijderen”). Alle bibltiotheekelementen in het decentrale project worden nu vrijgegeven voor bewerking (blauwe achtergrond verdwijnt). LET OP: deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden!

Een andere optie is om het gehele project vanuit de conceptversie te kopiëren en plakken in een nieuw project. Dit project is dan echter ook ontkoppeld van de bibliotheek. Vanaf dit nieuwe project kunt u de afdelingen en functies weer in het doelproject kopiëren. Hierbij zijn de  afdelingen en functies echter nog niet aan de juiste activiteiten toegewezen.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen