Kan een gebruiker bij verschillende projecten ook verschillende gebruikers-rollen hebben?

Alle gebruikers-rollen, behalve de Superuser, zijn project-afhankelijk. Dit betekent dat per Multi User project kan worden bepaald welke bevoegdheden een gebruiker krijgt toegewezen. Is een gebruiker bij één project bijvoorbeeld Editor, dan kan diezelfde gebruiker bij een ander project Organisation Administrator zijn.

In de Sensus portal kan een gebruiker de rol superuser toegewezen krijgen. Deze gebruiker is dan projectadministrator voor alle projecten.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen