Multi user: gebruikers en rollen

In de multi user functie van de Sensus-software bestaat de mogelijkheid om bevoegdheden toe te kennen aan verschillende gebruikers. Hierdoor kunnen restricties opgelegd worden voor aanpassing van het betreffende project door deze gebruikers. Deze bevoegdheden kunnen alléén worden toegekend door de administrator. Informatie over het aanmaken van een Administrator en licenties voor andere gebruikers kunt u vinden in het onderdeel Installatie van de Helpfile. Om de rollen van verschillende gebruikers te wijzigen, klikt u in de menubalk op Multi user en vervolgens gebruikers-rollen…
Het volgende venster verschijnt nu in beeld:

In het overzicht zijn nu drie kolommen zichtbaar

  • Gebruiker: hier staan de gebruikers vermeld die voor het project op de server zijn aangemeld.
  • Rol: hier wordt aangegeven welke rollen de verschillende gebruikers hebben en welke bevoegdheden ze hebben.
  • Organisatie: hier wordt aangegeven op welke organisatie binnen het project de rol  van toepassing is.

 

Door het gebruik van verschillende rollen worden verschillende rechten toegekend. Deze zijn:

  • Administrator: deze rol kan niet aangemaakt worden in de Sensus-software, maar moet worden toegekend in de Portal van de Sensus-software. De Administrator heeft als enige gebruiker alle rechten en kan dus ook als enige alle projecten exclusief uit- en inchecken. De Administrator is ook degene die rollen toebedeelt aan andere gebruikers. In het multi user menu is de optie  wis project wachtwoord(en) gecreeerd voor het geval dat men het wachtwoord voor toegang tot een project vergeten is.
  • Project Administrator: de project administrator rol is geplaatst tussen de huidige administrator en de overige rollen. Het doel van de rol is dat een of meerdere personen binnen een specifiek project dezelfde rechten krijgen als de algemene administrator. De Project Administrator heeft dus in feite dezelfde rechten als een algemeen Administrator, maar projectspecifiek. De Administrator bepaalt dus per project wie daar project admin. voor wordt. Een project administrator heeft dan dus ook géén toegang tot andere projecten op de server en kan ook geen projecten van de server verwijderen.
  • Editor: deze gebruiker mag binnen het project wijzigingen aanbrengen in processen. Een editor mag daarom ook alleen wijzigingen aanbrengen in de processentab na openen van het project.
  • Viewer: een viewer mag het project alleen openen ter inzage. Binnen het project mag deze gebruiker niets wijzigen. Wel mag hij een kopie van het project als single user versie opslaan.
  • Organisation Editor: deze gebruiker mag alleen wijzigingen aanbrengen in een bepaalde organisatie binnen het project.
  • Organisation Administrator: deze gebruiker mag binnen een project wijzigingen aanbrengen in een vooraf geselecteerde organisatie. Daarbij mag hij of zij ook functies aan rollen koppelen.

 

Selecteer in het overzicht een gebruiker waaraan u een rol wilt toekennen. Selecteer in de rechter keuzebalk de gewenste rol. Voor Organisation editor en Organisation administrator moet ook nog worden aangegeven op welke organisatie deze rollen toepassing hebben. Klik vervolgens op Toepassen.

Belangrijk:

Wanneer er géén gebruikers-rol toegekend wordt aan een gebruiker van de software die wél toegang heeft tot de server waar dit multi user project op is opgeslagen, dan zal deze gebruiker geen toegang krijgen tot dit project. Hij / zij zal het project ook niet zien in het overzicht wanneer hij / zij een Multi user project wil openen. De rechten worden dus ook per project ingesteld.

Gerelateerde artikelen