Multi user: in- en uitchecken

Zodra u een Multi user project geopend heeft, komt u in een omgeving waar u niets kunt veranderen. Dit komt doordat u standaard bent ingecheckt voor alle Organisaties, Hoofdprocessen en Processen.

Ingecheckt zijn houdt in dat u kunt kijken naar alle onderdelen van het project, maar niets kunt wijzigen. In het canvas wordt een ingecheckt onderdeel aangegeven door een grijze omgeving achter het icoon of iconen. In de boomstructuur herkent u het aan een “slotje” dat voor het onderdeel staat.

 

Inchecken / uitchecken

Een  Multi user project is een project dat in een database op de server is opgeslagen. Een project kan in- of uitgecheckt zijn. Alle bevoegde gebruikers kunnen de ingecheckte delen van een project openen.

 

Ingecheckte projecten

De weergave van het geopende project in de software is zoals deze op de server is bewaard. Er kan nu niets worden gewijzigd aan het project. In de boomstructuur is een ingecheckt projectdeel herkenbaar aan een “slotje”:  slotje actie

 

Uitgecheckte projecten

De weergave van het geopende project is een kopie van het project zoals deze op de server staat. In deze kopie is het project met instellingen te wijzigen.

  • Ongewijzigde uitgecheckte projectdelen slotje actie groene vink
  • Uitgecheckte, gewijzigde projectdelenslotje actie rode vink
  • Uitgecheckte, toegevoegde projectdelen slotje actie rode plus

 

Uitchecken:

Wanneer een project of projectdeel wordt uitgecheckt vanaf de server, betekent dit dat er een decentrale kopie van het serverproject wordt geopend. Een uitgecheckt project(deel) kan worden bewerkt.  Op dat moment kan niemand anders wijzigingen maken in dat project(deel).
Alléén de Administrator kan een project in zijn geheel exclusief uitchecken. In die status zijn ook instellingen, functie/afdelingen, documenten en andere geavanceerde features te wijzigen.
Note: Exclusief uitchecken kan alleen als niemand anders iets heeft uitgecheckt.

 

Inchecken:

Om een project of projectdeel weer op de server te plaatsen dient dit deel te worden ingecheckt. Dit houdt in dat de versie zoals het op de server staat wordt bijgewerkt aan de hand van het uitgecheckte deel. Alléén de Administrator kan exclusief inchecken, hetgeen betekent dat de server versie wordt vervangen met het uitgecheckte project.

in_uitcheckoverzicht

 

Er bestaat ook nog de mogelijkheid om een project Exclusief te openen. Alléén gebruikers met de rol als Administrator mogen dit! Exclusief openen houdt in dat alle onderdelen van het multi user project gewijzigd mogen worden en dat alle instellingen van het project mogen worden aangepast. Hierna kan de Administrator het project Exclusief inchecken, waardoor het aangepaste multi user project ter beschikking is voor andere gebruikers op de server.

 

Administrator:

Om het project Exclusief te openen, klikt u in de menubalk op Multi user en vervolgens op open project exclusief. Als administrator kunt u ook delen van het project uitchecken. Dit gaat op dezelfde wijze als voor andere gebruikers en staat in het volgende deel beschreven.

 

Andere gebruikers (behalve viewer):

Ook als u wilt werken in een Organisatie, Hoofdproces of Proces dient u het betreffende onderdeel uit te checken:

  1. Klik in de boomstructuur met de rechtermuisknop op de Organisatie, het Hoofdproces of Proces dat u wilt uitchecken.
  2. Klik in het menu op Uitchecken.

 

U ziet nu dat er voor de onderdeel die u heeft uitgecheckt een groen vinkje komt te staan. Dit vinkje toont aan dat u in dit onderdeel aan het werk bent. Het bewerken en maken van processen en iconen gaat op dezelfde manier als in een Single User omgeving.

 

Wanneer er nu iets door u wordt gewijzigd, zal het vinkje voor het onderdeel waarin de wijziging is aangebracht rood worden. Toegevoegde onderdelen zijn herkenbaar aan een rood plusje voor het icoon.

 

U kunt de gewijzigde versie nu als Single user project opslaan of als Multi user project inchecken op de server. Voor inchecken gaat u als volgt te werk:

 

Administrator:

Om Exclusief in te checken, gaat u in de menubalk naar Multi user en klikt u op Check Exclusief project in.

 

Andere gebruikers (behalve viewers):

  1. Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel dat u had uitgecheckt.
  2. Klik in het Multi user menu op Inchecken.
  3. Nu is het onderdeel met eventuele wijzigingen beschikbaar voor andere gebruikers (mits zij de conceptversie bekijken).

Gerelateerde artikelen