Multi user: menu en opties

Het Multi user menu

Naast in- en uitchecken en het op servers opslaan van het project bevat het Multi user menu nog meer opties. Hieronder volgt een korte omschrijving van deze mogelijkheden.

MultiUser_Overigefuncties1_1239366629

Ververs project

Deze keuze staat in het menu onder Multi user. Bij het openen van een Multi user project zal de software alleen de laatste versie van de server halen als er niet al een lokale kopie van dit project aanwezig is. Normaliter wordt er met een lokale kopie gewerkt, zodat gebruikers aan het project kunnen werken zonder netwerkverbinding. Wanneer een gebruiker een Multi user project opent, zal in feite de versie worden geopend zoals deze lokaal is opgeslagen. Het zou goed mogelijk zijn dat andere gebruikers aan deze versie hebben gewerkt en de lokale versie dus niet meer up-to-date is. Door Ververs project aan te klikken zullen eventuele wijzigingen van de server worden gehaald.

 

Verwijder project

Deze keuze kan alleen worden geselecteerd door gebruikers met de bevoegdheden van Administrator. Na Exclusief openen van het Multi user project door de Administrator kan met deze keuze het volledige project van de server worden verwijderd.

 

Terugdraaien exclusief project

Deze optie kan alleen worden geselecteerd door de Administrator. Na exclusief openen kan de Administrator hiermee het openen terugdraaien. Voordelen hiervan zijn dat aanpassingen in het geopende project gemakkelijk ongedaan gemaakt kunnen worden. Het is van belang om in acht te nemen dat hierna de aanpassingen niet meer kunnen worden teruggehaald!

 

Uitchecken terugdraaien

Bij selecteren van deze optie wordt de status van het uitgecheckte Multi user project teruggebracht naar de ingecheckte versie vóórdat er eventuele aanpassingen aan werden gemaakt. Van belang is om in acht te nemen dat eventuele gemaakte aanpassingen hierbij verloren gaan en niet meer kunnen worden hersteld!

 

Toon actieve gebruikers

Actieve gebruikers zijn gebruikers die delen van het Multi user project hebben uitgecheckt. De Administrator kan het project niet exclusief openen indien delen van het project nog uitgecheckt zijn door andere gebruikers. Wanneer op deze keuze wordt geklikt, verschijnt het volgende scherm in beeld:

MultiUser_ActoeveGebr1_1239366341

Als Administrator kunt u nu een actieve gebruiker selecteren en in het venster kiezen voor Uitchecken ongedaan maken. Wanneer dit wordt geselecteerd, zal het deel van het project dat door deze gebruiker is uitgecheckt, worden teruggedraaid. De administrator dient in acht te nemen dat aanpassingen in het uitgecheckte deel verloren gaan.

 

Indexeren definitieve versie

Bij het indexeren van een definitieve versie van een Multi user project zal de content van documenten dusdanig worden opgeslagen in een database, dat deze gemakkelijk teruggevonden kunnen worden. Via de zoekfuncties in zowel de Sensus applicatie als de dynamische webviewer kan dan naar deze documenten worden gezocht. Om bestanden te kunnen indexeren gaat u als volgt te werk:

  1. Check het project of een deel van het project waarin documenten staan die geïndexeerd moeten worden uit.
  2. Ga naar het tabblad Documenten in het Multi user project.
  3. Klik het bestand onder een document aan dat moet worden geïndexeerd.
  4. Onder de icoon kenmerken staat nu een optie: Indexeer. Vink deze optie aan.

MultiUser_Indexeer2_1239366485

 

  1. Klik op Projectversie definitief maken onder Project in de menubalk.
  2. Klik op het tabblad van de conceptversie nadat de versie definitief gemaakt is.
  3. Ga naar het Multi user menu en check het project exclusief in.
  4. Er verschijnt nu een venster waarin gevraagd wordt of u de documenten wilt (her-)indexeren. Klik op “Ja”.

MultiUser_Indexeer3_1239366528

De documenten in het Multi user project zijn nu geïndexeerd.

Opmerking:

Het indexeren van documenten is alleen toepasbaar op Word bestanden en PDF bestanden.

 

Laatste versie ophalen

Deze optie is dezelfde als de optie Vernieuwen, wanneer u bij een ingecheckt Multi user project met de rechtermuisknop op een deel van de boomstructuur klikt. Bij het ophalen van de laatste versie wordt het geselecteerde deel van het ingecheckte project gecontroleerd op wijzigingen en zal het lokaal geopende project worden bijgewerkt. Let op: deze optie werkt alleen wanneer de weergave van uw project op de procestab (links in beeld) staat. Zo niet, dan is deze optie grijs en niet aanklikbaar.

 

Gebruikers-rollen

Met deze optie kan de Administrator of Project Administrator rechten toekennen aan andere gelicenceerde gebruikers binnen het project. Meer uitleg hierover kan worden teruggevonden onder het kopje gebruikers-rollen in de online helpfile.

 

Dynamische HTML rapporten

Met deze functie kan de weergave van het project in een browser worden opgeroepen. Meer uitleg hierover staat beschreven onder Publicatie (en vervolgens dynamische webviewer) in de online helpfile.

Gerelateerde artikelen