Onder Multi user staat een optie “Indexeren definitieve versie”. Wat doet deze optie?

Bij het indrukken van deze knop  gaat de server bij de definitieve versie alle document-bestanden nalopen en deze scannen en indexeren zodat er later door deze documenten gezocht kan worden vanuit de Sensus applicatie. Dit zijn dus de bestanden die op de documenten-tab onder de documenten gehangen zijn en ze worden alleen gescand als er daar een vinkje is gezet bij ‘indexeer’.

Gerelateerde artikelen