Projectcontrole

De Sensus-software bevat de mogelijkheid om een project op eventuele fouten te controleren. Dit doet u als volgt:

  1. Ga in het menu naar Project
  2. Klik dan op de knop  Projectcontrole
  3. Hiermee opent u het projectcontrolescherm

projectcontrole_1226054444

De Sensus-software geeft in dit scherm aan waar mogelijke fouten in uw project zitten. Dit zijn zaken als ongekoppelde documenten of een verkeerde icoonvolgorde. Wanneer u op de mogelijke fout klikt, geeft het dialoogscherm aan wat de foutmelding is onder probleem details en als u dubbelklikt geeft het canvas de locatie weer van het betreffende icoon.

De knop onder probleem details geeft aan hoe u het probleem kunt verhelpen. Wanneer een locatie van een extern bestand niet klopt, geeft de knop de tekst repareer locatie weer. Wanneer u hier op klikt, zal het programma u vragen waar het betreffende bestand gevonden kan worden.  Wanneer er bijvoorbeeld fouten zijn in de projectverwijzingen of in de referenties dan kan u het probleem verhelpen door de knop aan te klikken die de Sensus-software aangeeft, b.v. Naam bijwerken. De Sensus-software onderneemt dan zelf de aangegeven actie.

Let op:

Wanneer de Sensus-software automatisch aanpassingen maakt in uw proces, dan is het mogelijk dat dit niet gewenst of nuttig is. Het wordt aangeraden om te controleren wat u verandert.

Met de knop lijst bijwerken wordt de lijst vernieuwd en aanpassingen die zijn gedaan sinds het openen van de lijst worden meegenomen.

Gerelateerde artikelen