Projecten op een server opslaan

Projecten kunnen in de Sensus-software worden opgeslagen op een server, waarna ze door meerdere gebruikers op verschillende locaties kunnen worden geopend en eventueel bewerkt. Wanneer een project op een server wordt opgeslagen en toegankelijk wordt gemaakt voor meerdere personen, spreken we van een Multi user project. Met een dergelijk project kunnen rechten aan gebruikers toebedeeld worden voor bijvoorbeeld het maken van aanpassingen of alleen inzage van het project.

Multi user projecten beheren

Al het serverbeheer gaat via de Sensus-portal. Meer informatie hierover vindt u bij de betreffende help-pagina en op de portal zelf.

Multi user project aanmaken

Voor het aanmaken van een multi user project, maakt u een nieuw project aan of opent u een reeds bestaand project.

Vervolgens kiest u in de menubalk Multi user en daarbinnen op server opslaan.

MultiUser_Opserveropslaan1_1239366581

Selecteer in de keuzebalk vanhet venster dat nu verschijnt de server waarop het project opgeslagen moet worden. Vul bij Project naam de naam van het Multi user project in. Klik op Project opslaan.

Let op:

DE PROJECTNAAM MAG NIET EINDIGEN OP EEN PUNT (.). DIT GEEFT PROBLEMEN MET DE DYNAMISCHE WEB PUBLICATIE. Een naam als “KAM ltd.” mag niet gebruikt worden.

Multi user project openen

Voor het openen van een multi user project gaat u naar Bestand, Openen en Multi-user project…

hf_figuur_Multiuser_openen

In het drop-down menu selecteert u de gewenste Multi-user server.

U kunt nu een Multi-user project uit de lijst selecteren en op Project openen klikken om het Multi-user project te openen.

Let op:

Het kan voorkomen dat u een Multi user project probeert te openen, maar dat deze niet in de lijst van server lijkt voor te komen. Er kunnen dan drie redenen zijn waarom u dit project niet terug kunt vinden:

  1. Het project is niet als multi user project opgeslagen. (een multi user project is niet hetzelfde als een project dat ergens op een netwerkschijf is opgeslagen).
  2. Er is aan uw gebruikersaccount geen gebruikers-rol toegekend voor dat project. Meer informatie hierover kunt u vinden onder Gebruikers-rollen.
  3. De licentie die u gebruikt biedt geen toegang tot de server waar u op zoekt.

Meestal zijn deze instellingen bewust gekozen, maar neem in alle gevallen contact op met uw Sensus-administrator (hoofdgebruiker).

Gerelateerde artikelen