Rolgroep & Rollen

In de Sensus-software bestaat de mogelijkheid om met rollen te werken. Dit is complementair aan functies en afdelingen. Met de Sensus-software is het mogelijk met meerdere organisaties in één project te werken en hun processen te beschrijven. Het kan zo zijn dat de processen tussen de verschillende organisaties vrijwel identiek zijn, maar de verantwoordelijke functies en afdelingen verschillen. Om te voorkomen dat er veel extra werk gedaan moet worden en om aan te sluiten op gangbare methodes zijn de rollen geïntroduceerd.

In plaats van een verantwoordelijke functie en afdeling is er nu een verantwoordelijke rolgroep en rol. Deze rollen kunnen vervolgens per organisatie ingevuld worden door verschillende afdelingen en functies.

 

Rollen activeren

Om rollen te activeren in uw project gaat u naar Project > Projectinstellingen en vinkt u Rollen gebruiken aan. Zie ook onderstaand screenshot.

Nadat op Toepassen is gedrukt, verschijnt er aan de linkerkant een nieuw tabblad genaamd Rollen, zoals te zien op het screenshot hieronder bij ‘Rollen overzicht’.

Opmerking:

Wanneer “Rollen” wordt ingeschakeld, vervalt alle afdelings- en functie-informatie die u gekoppeld had aan iconen. Deze is nu vervangen door rol-informatie. Het is echter nog wel op de achtergrond aanwezig, dus mocht u rollen weer uitschakelen, dan worden de oude afdelings- en functie-instellingen  weer gehanteerd.

 

Rollen beheren en koppelen

Rollen overzicht

Rollen kunt u beheren door op het tabblad Rollen te drukken. Er verschijnt dan een scherm met dezelfde opbouw als het functie- en afdelingsscherm. Op het screenshot is het item boven in de boom de naam van het project. Rollen zijn opgedeeld in rolgroepen en rollen. Een rol kan alleen binnen een rolgroep bestaan.

 

Rolgroep tab  Rolgroep

Rollen koppelen aan afdelingen en functies

Door te navigeren naar een rol verschijnt er in het Icoonkenmerkenscherm rechts de mogelijkheid om afdelingen en functies aan een rol te koppelen.

rollen-6_1219417548
In het voorbeeld  zijn er twee organisaties, namelijk Verkeersschool A en Verkeerschool B (zie hieronder). Het is goed mogelijk dat de functie van Teamleider door verschillende functies wordt vervuld binnen de verschillende organisaties, zoals te zien is in het voorbeeld.

 

Rollen koppelen aan iconen

Door nu naar het Processen tabblad te gaan en te navigeren naar een icoon kan een icoon gekoppeld worden aan een rol middels het onderstaande scherm.

Gerelateerde artikelen