Sensus BPM Server Manager

Na installatie zal de Sensus BPM Server Manager gestart worden om de Sensus BPM Server te configureren. U kunt de Server Manager ook starten vanuit het Windows start menu.

In het eerste scherm ziet u een overzicht van de status van de Sensus BPM Server. In eerste instantie zullen de Sensus BPM Server en webviewer nog niet gestart zijn.

Onder de database tab configureert u de database connectie.

Indien u gebruikt maakt van een eigen database server (MySql of Microsoft SQL-Server) zult u zelf een database moeten aanmaken. Ook dient er een user aangemaakt te worden die volledige rechten heeft op deze database.

Naast dit moet de SQL server connecties accepteren van in ieder geval het IP-adres van de Sensus Server.

Bij de Database host vult u de server in waar de SQL-Server op draait.

Daarnaast vult u de Database name, username en password in waarmee de database benaderbaar is.

Indien de gegevens goed ingevuld zijn kunt u op test connection klikken om te controleren of de connectie met de database lukt.

Onder de Sensus Server settings tab kunt u de server configuratie wijzigen.

Host Vul hier het host- of ip-adres in waarop uw server benaderbaar is. Dit moet gelijk zijn aan het adres dat u opgegeven heeft in uw licentie. U kunt dat aanpassen in de licentieportal (portal.sensus-methode.com).0.0.0.0 maakt u server benaderbaar op alle beschikbare IP-adressen van uw server (ondersteuning is afhankelijk van uw serverconfiguratie).
Port Vul hier de poort in waarop u uw server wilt laten draaien. Per default is dit 443 (Sensus Server communiceert over https TLS/SSL).Ook dit moet gelijk zijn aan de port die u opgegeven heeft in uw licentie.Gebruikers die upgraden vanuit 4.x zullen veelal port 41099 gebruiken.
Port on local host Dit is de poort waarop de server benaderbaar is door de Sensus Web Viewer. Omdat de web viewer op dezelfde server draait hoeft deze port niet van buiten de server af toegankelijk te zijn.Gebruikers die upgraden kunnen hier eventueel 48080 invullen (deze port werd door de vorige web viewer gebruikt).
Max Memory Maximale geheugen gebruik van de Sensus Server in MBytes. Vul hier minimaal 512 in.
Data Folder Folder waar Sensus backups en tijdelijke bestanden opslaat.
Indien u dit aanpast zorg dan dat de System gebruiker toegang tot deze map heeft.

Met ‘Check’ kun u uw settings controleren. Indien als juist is ingevuld kunt u de Sensus Server starten.

Onder de Webviewer settings tab kunt u de Webviewer configureren.

Webviewer host Vul hier het host- of IP-adres in waarop uw webserver  benaderbaar is.Meestal is dit gelijk aan de Sensus Server host.
Port Vul hier de poort in waarop u de web viewer beschikbaar wilt maken.

 

Met ‘Check’ kun u uw settings controleren. Indien als juist is ingevuld kunt u de Webviewer starten.

 

NB! Indien u gebruik maakt van IIS, kunt u deze hier niet stoppen of starten. U zult deze in IIS moeten configureren (zie verderop).

Gerelateerde artikelen