Synchroniseren bibliotheek

Wanneer de bibliotheek inhoudelijk wordt aangepast, dan verandert dit ook in het decentrale project wanneer er gesynchroniseerd wordt. Sychroniseren van een project kunt u als volgt doen:

  1. Ga in het menu naar Bibliotheek en klik vervolgens op Synchroniseer Project.
  2. In het scherm dat nu verschijnt, kunt u aangeven welke projecten met welke bibliotheek gesynchroniseerd dienen te worden.
  3. Selecteer de gewenste bibliotheek en het project die gesynchroniseerd moeten worden.
  4. Druk op Vergelijk projectversies rechts onderin. U krijgt nu twee kolommen te zien. In de linkerkolom ziet u alle onderdelen uit uw primaire project en in de rechterkolom ziet u de onderdelen uit de bibliotheek die volgens de gekozen opties overeenstemmen met het primaire project. De opties voor vergelijken staan rechts van het witte vlak. Nieuwe items: Als u deze optie selecteert, krijgt u in de vergelijking te zien welke items uit de bibliotheek nieuw zijn. In de rechterkolom krijgt u de items te zien die nog niet in uw huidige project zitten in vergelijking met de bibliotheek. Alle nieuwe items krijgen een groene kleurVerwijderde items: Als u deze optie selecteert, krijgt u in de vergelijking te zien welke items uit de bibliotheek zijn verwijderd ten opzichte van uw primaire project. Als u dus eerder heeft gewerkt met deze bibliotheek en er is later iets verwijderd aan diezelfde bibliotheek, dan krijgt u dat te zien met deze optie. Alle verwijderde items krijgen een rode kleurVeranderde items: Deze optie werkt hetzelfde als Verwijderde items, maar dan met veranderde in plaats van verwijderde items. Alle veranderde items krijgen een blauwe kleurOnveranderde items: Met deze optie krijgt u in beide kolommen te zien welke items onveranderd zijn. Deze optie kan goed gebruikt worden in combinatie met de drie voorgaande items om op deze wijze een overzicht te krijgen welke items op welke locaties zijn veranderd.
  5. Als u de vergelijking heeft afgerond, kunt u uw huidige “primaire” project gaan synchroniseren met de bibliotheek. Klik op Synchroniseer rechts onderin om het proces te starten. U krijgt een melding als de synchronisatie voltooid is.
  6. In het canvas ziet u nu alle door u gewenste items uit de bibliotheek terug in uw eigen project. Deze bibliotheek items zijn blauw omrand.

 

Gerelateerde artikelen