Type datavelden voor sjablonen

Voor ieder toe te voegen veld dient in ieder geval een naam en een type opgegeven te worden. Ieder type veld heeft een specifieke set extra opties. U kunt kiezen uit de volgende veldtypen:
soorten sjabloonvelden

 • Tekst. Dit is een extra veld dat alleen tekst kan bevatten. U kunt aangeven of het om slechts één regel tekst gaat of dat er een compleet memoveld beschikbaar moet zijn.
 • Getal. Dit veldtype garandeert dat er een getal wordt ingevoerd. U kunt aangeven of dit een geheel getal moet zijn en u kunt eventueel een standaardwaarde en/of een maximum en minimum waarde opgeven.
 • Percentage. Dit veld lijkt sterk op het getalveld. Het getal is echter een percentage.
 • Datum. Het datumveld geeft u de mogelijkheid om een datum te selecteren door middel van een kalender. Tevens kan er een standaarddatum worden opgegeven en een minimum en maximum waarde.
 • Tijd. Idem als datum, maar dan voor tijd.
 • Meerkeuze. Vertoont gelijkenis met de Ja/Nee keuze. U kunt echter zelf de keuzeopties aangeven. Ook is het mogelijk om meerdere keuzes te kunnen selecteren en eventueel een standaardkeuze aan te geven. Het is ook mogelijk om de keuzes als een dropdown-lijst naar voren te laten komen. U kunt een keuze toevoegen door op de knop Toevoegen te drukken en de gemaakte optie een naam te geven. Met de pijltjes rechts van de keuzelijst kunt u de volgorde aangeven waarin de keuzes worden gepresenteerd.
 • Ja/Nee. Hiermee voegt u een Ja/Nee keuze toe. U kunt beide keuzes een andere naam geven.
 • Afbeelding. Hiermee kunt u een plaatje koppelen aan een procesonderdeel. Deze afbeeldingen worden mee geëxporteerd.
 • Bestand. Hiermee kunt u een willekeurig bestand koppelen aan een procesonderdeel.
 • Folder. Hiermee kunt u een folder koppelen aan een procesonderdeel.
 • URL. Hiermee kunt u hyperlinks koppelen aan een procesonderdeel. U kunt aangeven of de links geopend moeten worden in een nieuw venster. Als het project dan naar HTML geëxporteerd wordt en er wordt op de link geklikt, dan opent de link in een nieuw browserscherm.
 • Indicatoren. Dit veldtype maakt het mogelijk om indicatoren toe te voegen aan een procesonderdeel. Indicatoren kunnen van tevoren gedefinieerd worden in de sjablooneditor of later via de sjablooninvoervelden in de toelichting worden toegevoegd. Het is ook mogelijk om de indicatoren weer te geven in een dropdown lijst. Op deze manier kunnen alleen de indicatoren gekozen worden die van toepassing zijn op het huidige procesonderdeel.
  Bij indicatoren zijn een drietal velden op te geven:
  Naam: dit is de naam van de indicator. Deze naam verschijnt in keuzelijsten en titels.
  Beschrijving: dit is de omschrijving van de indicator.
  Waarde: dit is de waarde van de indicator.
 • URL-lijst. Hiermee kunt u meerdere hyperlinks koppelen aan een procesonderdeel. Het is tevens mogelijk om de keuzes als een dropdown-lijst naar voren te laten komen. Ook is het mogelijk om de links te laten openen in een nieuw browserscherm net als bij het URL-sjabloon. Items toevoegen aan de URL-lijst doet u door eerst op “Toevoegen” te klikken en vervolgens het nieuwe item een naam en een URL mee te geven. Als men voor “Meerdere opties mogelijk” kiest, kunnen er uiteindelijk meerdere URL’s worden gekozen bij een procesonderdeel.
 • Document. Hiermee kunt u een document koppelen aan een procesonderdeel.
 • Applicatie. Hiermee kunt u een applicatie koppelen aan een procesonderdeel.
 • Functie. Hiermee kunt u een functie koppelen aan een procesonderdeel.

Gerelateerde artikelen