URL links in de Visual Navigator

Het is mogelijk om in de Visual Navigator velden aan te maken die, wanneer er op geklikt wordt, direct naar een webpagina verwijzen. Hiervoor hoeven geen aparte direct links of datavelden aangemaakt te worden. Met deze optie is het mogelijk om bijvoorbeeld naar andere onderdelen van uw intranet (buiten de webviewer om) te verwijzen, of om naar handige ondersteunende websites te verwijzen. Ook kan er op deze manier vanuit de Visual Navigator van het ene project naar de Visual Navigator van een ander project worden verwezen.

 

Hieronder volgt een uitleg over het toevoegen van een url verwijzing in uw Visual Navigator:

  1. Open uw multi user project exclusief en ga via de menubalk naar “Project > Personal Navigator”.
  2. Ga in het menu van de Personal Navigator naar de tab “Visual Navigator”.
  3. Maak nu op een scherm een veld aan door met uw linker muisknop ingedrukt te slepen.
  4. Klik met uw rechtermuisknop op dit nieuwe veld.
  5. Kies in het menu dat verschijnt voor “Overig > URL veld
  6. Klik nu rechts boven in beeld op “informatie gebied”.
  7. Rechts onder in beeld kunt u nu onder “Eigenschappen” de gewenste koppeling invoeren.
  8. Klik nu op “Pas toe”, en check het project exclusief in.
  9. Wanneer u nu in de webviewer op het aangemaakte veld klikt, zal de ingevoerde url in een nieuw tabblad / venster worden geopend.

Gerelateerde artikelen