Versiebeheer

Binnen de Sensus-software kunnen verschillende versies naast elkaar bestaan: de conceptversie, de definitieve versie en één of meerdere oude (tussen-) versies. Deze versies kunnen gelijktijdig op het scherm worden weergegeven.

 

Conceptversie

Met de conceptversie kan de gebruiker alles doen wat hij wil. Elke verandering kan worden gemaakt. Men kan slepen in de boomstructuur, items wissen en zaken toevoegen. De conceptversie is de werkversie. Op het moment dat een proces of een hele procesbeschrijving wordt goedgekeurd, pas dan wordt de conceptversie definitief gemaakt.

 

Van concept naar definitief

Processen in het Sensus-project die goedgekeurd zijn, kunnen definitief worden gemaakt. Daarmee wordt het mogelijk om onderscheid te maken tussen processen die definitief zijn en processen die nog in concept zijn.

 1. Ga naar het scherm Project > Conceptversie definitief maken
 2. Klik de processen aan die u definitief wilt maken. De processen die een vorige keer al definitief gemaakt zijn, hebben automatisch al een vinkje. Door het vinkje te verwijderen, wordt het proces nu niet meer definitief gemaakt.
 3. Geef bij elk proces aan per welke datum het als definitief moet worden beschouwd. Processen die al eerder definitief zijn gemaakt, behouden in dit scherm hun oude datum. Als er sindsdien wijzigingen in het proces zijn gemaakt, kan de gebruiker een nieuwe datum opgeven. Standaard wordt voor processen die voor het eerst definitief worden gemaakt de systeemdatum (vandaag) ingevuld. In het veld Nieuwe datum aanpassen kan hiervoor een andere datum worden opgegeven. Het is mogelijk om per proces een aparte datum in te vullen.
 4. Geef een versienummer op. Met het versienummer kunnen verschillende sessies van definitief-maken van elkaar worden onderscheiden.
 5. Klik op OK om het proces van definitief maken te starten. Deze knop wordt pas actief als het nummer voor de nieuwe definitieve versie is ingevuld. Tot die tijd is deze knop niet actief (grijs).
 6. Op dit moment verschijnt er een nieuwe tab met de definitieve versie welke geblokkeerd is voor veranderingen. Daarnaast is er nog de tab met de uitgecheckte concept versie.
 7. Klik nu op de tab met de uitgecheckte concept versie en kies Multi user –> Check exclusief project in. Pas na dit inchecken is deze definitieve versie in de database opgeslagen.

Let op:

Wanneer u de definitieve versie wilt publiceren, zorg dan dat u de webviewer opstart vanuit deze definitieve versie in de Sensus-software (kies dus het juiste tabje).

 

Versies tonen

U kunt meerdere versies in beeld nemen door in het menu naar Project > Versie tonen te gaan. De aangevinkte versies verschijnen in beeld. Verschillen in versie kunt u snel zien met de functie Procesvergelijken.

 

Maximum aantal versies

In de Sensus-Software is het maximum aantal versies van een project beperkt tot vijf. Dit betekent dat een project altijd maximaal één concept, drie oude versies en één definitieve versie kan hebben. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat projecten nodeloos groot worden bij gebruikers van de software die geregeld definitief maken. Wanneer er vijf versies in het project aanwezig zijn, zal bij de volgende keer definitief maken een melding in beeld verschijnen:

definitief max 5 versies

 • Wanneer u hier voor ‘lokaal opslaan‘ kiest, zal de oudste versie van het project worden opgeslagen op een locatie die u in het vervolgscherm kunt kiezen. Dit betekent ook dat deze versie niet meer in het project voorkomt. Het opgeslagen project zal dan ook alléén maar bestaan uit die oudste versie.
 • Wanneer u voor ‘verwijderen‘ kiest zal alleen de oudste versie uit het projectbestand verwijderd worden. Let op: u kunt deze versie dan niet meer terughalen!

Ongeacht welke keuze  maakt zal het nieuwe projectbestand wederom bestaan uit één concept, drie tussenversies en één nieuwe definitieve versie.

Voorbeeld:

Een project bevat de volgende versies: Concept, Tussenversie 1,2 en 3, en Definitieve versie 4. Nu wordt er nogmaals definitief gemaakt. Wanneer voor ‘opslaan‘ wordt gekozen, zal Tussenversie 1 lokaal worden opgeslagen. Wanneer voor ‘verwijderen‘ wordt gekozen, zal Tussenversie 1 verwijderd worden. Het nieuwe projectbestand zal bestaan uit: Concept, Tussenversie 2,3 en 4, en nieuwe definitieve versie 5.

Vóór:

hf_Versie_max_aantal_versies

 

Ná:

hf_Versie_Resultaat_5keer_def

 

Versies verwijderen

Versies kunnen als volgt worden verwijderd:

 1. Open de conceptversie exclusief door het menu Multi user –> open project exclusief 
 2. Klik dan in het menu op Project –> Versiebeheer
 3. Het onderstaande scherm verschijnt. U kunt versie verwijderen door op het rode kruis te klikken

versies_1225376078

 

Opmerking:

Bij Multi User projecten dient er ten alle tijden exclusief in- en uitgecheckt te worden wanneer er wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot versiebeheer.

Gerelateerde artikelen