Visual Navigator Dashboard

In het Multi User menu staat een optie om een dashboardpagina te openen van de Direct Links en Visual Navigator elementen zoals die zijn aangemaakt binnen het Sensus project. Met deze optie kunt u eenvoudig links aanmaken naar de gepubliceerde pagina’s van uw project. Ook kunt u de instellingen wijzigen voor de specifieke onderdelen die de webviewer bevat. Tenslotte kunt u ook de link genereren die nodig is om de webviewer in frame te integreren in uw persoonlijke bedrijfsomgeving. Het dashboard geeft u de mogelijkheid om voor elke aangemaakte Direct Link en elk Visual Navigator scherm een verwijzing op te vragen, waarmee u bij gebruik van deze link per verwijzing kunt instellen wat de webviewer zou moeten tonen. Dit betekent dat u in uw bedrijfsomgeving nu specifieke links kunt bouwen die andere weergaven van het project oproepen. Op die manier kunt u de informatie binnen het project op maat voor de gebruiker aanbieden. U komt in het dashboard door binnen de Sensus-software in de menubalk naar Rapporteer/Publiceer te gaan en daar te kiezen voor Open web dashboard. De dashboard pagina bestaat uit 3 onderdelen:

 • Direct Links
 • Visual Navigators
 • Embedded Floating Processes (beta)

Het volgende scherm verschijnt:

Links in beeld staan alle aangemaakte Direct Links vermeld. In het midden worden alle Visual Navigator schermen weergegeven. Rechts staat Embedded Floating Processes. Deze laatste is nog een beta versie en zal ter zijner tijd in de helpfile worden beschreven.

 

Links naar Direct links en naar Visual navigator

De linkerzijde van het dashboardoverzicht geeft alle aangemaakte Direct Links van binnen het project weer. Deze Direct Links zijn aangemaakt in het menu van de Personal Navigator. Via het dashboard kunt u de bijbehorende verwijzing naar een Direct Link opvragen door er met de linker muisnop op te klikken. Er verschijnt dan een nieuw scherm in beeld: Wanneer er op een afbeelding van de visual navigator wordt geklikt dan verschijnt hetzelfde scherm alleen dan voor verwijzingen naar de afbeelding. Dit scherm bestaat uit drie onderdelen:

 • Selecteer webviewerinstellingen: hier kan worden ingesteld welke elementen er binnen de webviewer worden getoond, wanneer de gecreëerde link (met behulp van de dashboard optie) wordt toegepast. Bij doorklikken vanuit de aangemaakte startpagina worden deze instellingen dan gehandhaafd. Tevens kan de standaard taal voor de webviewer worden ingesteld, kan worden bepaald of het om een normale of een Iframe link gaat en of doorklikken moet resulteren in het openen van de webviewer in een nieuw tabblad binnen de webbrowser.
 • Gegenereerde HTTP link: dit is de link die u in de adresbalk van de webbrowser kunt invullen om op de gekozen pagina te komen. Deze code verandert op basis van de selectie die onder de webviewerinstellingen wordt gemaakt.
 • Ingesloten HTML code: dit is de code die nodig is om de webviewer bijvoorbeeld in een website in te bouwen. Deze code verandert op basis van de selectie die onder de webviewerinstellingen wordt gemaakt.

 

Hoe nu publiceren?

De volgende stappen zijn nodig om de correcte link voor publicatie van uw project te genereren:

 1. Open de dashboardpagina via het Multi User menu door middel van Dynamisch HTML project… , Dashboard openen.
 2. Klik op de Direct Link of de miniatuurafbeelding van het gewenste Visual Navigator scherm.
 3. Vink de gewenste webviewer elementen links in dit menu aan of uit en selecteer de taal en of het om een Inframe of standaard link gaat.
 4. Bekijk via Preview of de webviewer er ook utiziet zoals werd beoogd.
 5. Kopieer nu de HTTP link of HTMl code en bouw deze in binnen uw bedrijfsomgeving.

 

Opties onder ‘Selecteer webviewerinstellingen’

de keuzes die onder deze kop worden weergegeven hebben de volgende betekenis:

 • In frame of link: Wanneer u kiest voor Inframe wordt er onder de gegenereerde HTTP link / HTML code een verwijzing aangemaakt die kan worden ingebouwd in bijvoorbeeld een Intranetomgeving. Voor een normaal gebruik zonder inbouwen in een ander systeem kiest u Link.
 • De webviewer wordt geopend in een nieuw tabblad: bij selectie van deze optie begint de webviewer met de geselecteerde link, maar zal er daarna bij doorklikken vanuit deze pagina een nieuw tabblad worden geopend binnen de webbrowser.
 • Maak van deze link mijn homepage: bij selectie van deze optie zal de gekozen Direct Link altijd worden opgeroepen wanneer er binnen de webviewer op de homeknop wordt geduwd. Dit wordt dus als het ware de startpagina van de webviewer.
 • Toolbar tonen (bovenin): bovenaan de webviewer wordt bij standaardinstellingen  een menubalk getoond, waarin u bijvoorbeeld een zoekoptie heeft, kunt kiezen welk type flow u wilt zien etc. Bij aanvinken van deze optie wordt deze balk niet getoond.
 • Procesboom tonen (links): de webviewer beschikt over een zogenaamde procesboomweergave. Deze weergave laat links in beeld naast de flowweergave van een proces of een ander element van het project vertakt zien waar u zich bevindt in het totale project (op welk niveau, binnen welk proces, document of welke afdeling), Wanneer deze optie uitgevinkt wordt zal ook de procesboom verborgen worden in de webviewer.
 • Informatiepaneel tonen (rechts): binnen de webviewer wordt bij standaardinstellingen rechts in beeld een veld weergegeven waarin alle toelichtingen, sjabloonvelden en overige informatie van een icoon worden weergegeven. Bij uitvinken van deze optie wordt deze informatie rechts verborgen en zal ze als pop-up verschijnen wanneer er een icoon met de muis wordt aangewezen.
 • Laat functies / rollen zien in diagram: bij aanvinken van deze optie worden de functies / rollen boven de activiteiten in een procesflow getoond. Wanneer deze optie niet aangevinkt is, worden de functies / rollen in de flowweergave verborgen, maar kunnen deze wel nog opgeroepen worden door in de menubalk van de webviewer op de knop voor het weergeven van functies te klikken.
 • Discussieveld tonen (onderin): deze optie zorgt ervoor dat onder elk proces een discussieveld beschikbaar komt. Hierin kunnen bekijkers van de webviewer een opmerking over het proces achterlaten. Wanneer deze medewerkers hun e-mail adres invullen kan een andere bekijker hen direct een e-mail sturen door op de naam bij hun topic te klikken.

 

Maken van een zoekveld voor uw intranet / bedrijfsomgeving

Vanuit het Visual Navigator Dashboard is het mogelijk om de HTML code voor een apart zoekveld te genereren. Met behulp van deze code kunt u het zoekveld van de webviewer (gepubliceerd project) direct in uw intranetomgeving integreren.

Om een zoekveld te genereren opent u het Visual Navigator Dashboard en klikt u met uw linkermuisknop onder ‘Visual Navigator & widgets’ op ‘Zoeken’.  In het menu dat verschijnt kunt u de specifieke instellingen voor uw publicatie instellen zoals eerder beschreven in dit helpdocument. Deze instellingen zullen gehandhaafd worden wanneer u vanuit het zoekveld naar een onderdeel van het gepubliceerde project navigeert.

Nadat u de instellingen naar wens heeft aangepast selecteert u de gehele ingesloten HTML code en kopieert deze op de juiste plaats in de HTML code van uw bedrijfsomgeving. Het zoekveld is nu toegevoegd en klaar voor gebruik.

 

Gerelateerde artikelen