Waarom kan het document niet worden gevonden in de Sensus webviewer?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:
1. Het pad van het document verwijst naar een schijf die de Sensus Webserver niet herkent,  b.v. S:\etc. De oplossing hiervoor wordt in de Help beschreven bij:

2. De Sensus webserver heeft niet voldoende autorisaties om het bestand dat op een andere server staat te lezen. In dat geval dient de ICT afdeling deze autorisatie juist in te stellen. Het gaat er dus niet om dat de gebruiker het bestand kan lezen maar de Sensus webserver.

3. In geval van Sensus in de cloud dient men via Strato en Webdav de documenten te koppelen. Zie hiervoor het betreffende Help artikelen:

Opmerking: in geval van oorzaak 1 en 2 wordt het document wel gevonden wanneer in de Sensus BPM modeller(de beheeromgeving) bij het bestand wordt geklikt op “Uitvoeren”.

Gerelateerde artikelen