Waarom kan ik niet door geïndexeerde documenten zoeken in de dynamische webviewer?

Dit probleem kan voorkomen wanneer de geïndexeerde documenten niet op dezelfde locatie zijn opgeslagen als waar de Sensus server op staat geïnstalleerd. Wanneer bijvoorbeeld lokaal opgeslagen documenten worden geïndexeerd, kan de Software deze niet terugvinden. Hiervan wordt geen foutmelding gegeven.

Om dit te voorkomen kunnen de documenten dus het best in een map op de server worden opgeslagen. Daarbij dient er goed op gelet te worden dat documenten die zijn aangegeven om te indexeren ook meegenomen zijn in de definitieve versie. Zoeken door geïndexeerde documenten werkt ook alleen vanuit de webviewer van de defintieve versie van het project.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen