Waarom ontbreken er delen in mijn HTML output, zoals de communicatieflow en sommige processen?

Dynamisch en statische HTML export

De meest voorkomende reden dat bepaalde elementen van de HTML output niet zichtbaar zijn wordt veroorzaakt door de instellingen voor een HTML export. In zowel het instellingen menu voor de statische HTML export en de dynamische webviewer kunnen bijvoorbeeld flowweergaven aan- of afgevinkt worden. Wanneer er voor een bepaald deel géén vinkje staat, worden deze delen in de output ook niet doorgevoerd.

Meer informatie

Statische export

Een andere, meer technische reden kan zijn dat de otuput niet volledig kan worden gegenereerd doordat er voor het project te lange benamingen zijn gebruikt. De statische HTML export maakt per onderdeel van een project een link aan. Deze link wordt gebaseerd op de naam van de projectmap, de projectnaam en alle namen van een thema, hoofdproces, proces, activiteit of handeling. Dit geldt voor elk soort onderdeel van een project. Het probleem wordt dan veroorzaakt doordat de volledige benaming van een projectdeel méér  dan 250 tekens bevat, terwijl dat voor de opbouw van de output als maximum wordt aangehouden. Er dient dus voor gezorgd te worden dat de benaming van het project zo kort mogelijk blijft. Voorbeeld:

Huidig:
– Projectfolder: D:SPRBestandenSPRbestanden12-10-2009Verkeersschool2009Verkeersschool de Rotonde 2009.spr
1.2 Thema: Management Processen
1.2.1 Hoofdproces: Beleid en Organisatie 2009
1.2.1.1 Proces: Voeren van beoordelingsgesprekken
1.2.1.4 Activiteit: Brief ontvangen&Bezwaar overwegen
1.2.1.4.1: Handeling: Aantekenen van bezwaar door personeelslid.

Dit resulteert in: D:/SPRbestanden/Sprbestanden 12-10-2009/Verkeersschool2009/Verkeersschool de Rotonde 2009/prv/1/org/1/th/2/mproc/1/proc/1/acty/10/_/d/html/p_t/t_vw/t_vw.html#

beter is om dan voor de projectmap “D:SPRverkeersschool”<br” />te kiezen en het project “Rotonde121009” te noemen.

 

Gerelateerde artikelen