Werken met de Visual Navigator

De Visual Navigator is speciaal ontwikkeld om publicatie van uw Sensus-project overzichtelijk, herkenbaar en gebruiksvriendelijk te kunnen publiceren. De Visual Navigator is terug te vinden onder het menu van de Personal Navigator (in de menubalk onder Project > Personal Navigator…). Ook het betreffende icoon op de werkbalk  kan gebruikt worden om de visual navigator te openen.

Met de Visual Navigator is het mogelijk om een visueel navigatiescherm te maken. U kiest een plaatje als achtergrond en maakt daar selectievakken in met uw muis. Deze vakken kunt u dan koppelen aan een DirectLink of DirectLink groep, zowel de vooraf gedefiniëerde als nieuwe DirectLinks. Zo krijgt u uiteindelijk een plaatje waarmee u door uw persoonlijke processen, afdelingen, documenten, etc. kunt navigeren.

Om een Visual Navigator te maken doet u het volgende:

 1. U maakt een nieuw scherm door op de knop  “Nieuw Scherm” te drukken.
 2. Geef in het veld “Schermnaam:” een toepasselijke naam.
 3. Geef in het veld “Achtergrond plaatje:” het plaatje aan dat u wilt gebruiken als basis (achtergrond plaatje). U kunt uw bestanden doorzoeken met het  knopje . Let op: grote afbeeldingen (bijvoorbeeld jpeg en bmp formaat) kunnen een zware belasting voor de server zijn, waardoor bewerkingen binnen het project en in de gepubliceerde omgeving traag kunnen worden. Geadviseerd wordt om .png formaat te gebruiken voor afbeeldingen.
 4. U kunt meerdere schermen aanmaken door deze stappen te herhalen.
 5. Let op: Zorg er altijd voor dat u één scherm als startpagina opgeeft. Dit kunt u doen door in het gewenste scherm ‘Gebruik dit scherm als startscherm’ aan te vinken.

 

 1. Ga vervolgens naar de tab “Gebied informatie” (zie het figuur hieronder). Hier kunt u selectievakken aangeven. Deze vakken zullen klikbaar zijn in de uiteindelijke visual navigator in uw HTML-export. U kunt ook met de linkermuisknop een vak aanklikken om deze te selecteren.
 2. In de afbeelding sleept u een selectievak door de muisknop ingedrukt te houden. U krijgt nu rechts in het veld “Gebieden:” uw nieuw gemaakte selectievak te zien.
 3. Klik met uw rechtermuisknop op het selectievak en koppel het aan de door u gewenste DirectLink of DirectLink groep.

Indien u nog geen Direct links heeft aangmaakt of u wilt er een toevoegen, dan kunt u dit ook vanuit de Visual Navigator doen. Dit doet u door met de rechtermuisknop op een aangemaakt veld te klikken en vervolgens Koppelen met > nieuwe Direct Link te kiezen. De weergave zal na aanmaken van de Direct link verspringen naar het overzicht van Direct Links, waar u de naam van de aangemaakte link kunt aanpassen.

U kunt op dezelfde manier (dus door klikken met de rechtermuisknop op een aangemaakt veld) een scherm aan een ander scherm koppelen met koppelen met scherm.

 

Zoeken in de Visual Navigator

Binnen de Sensus BPM Server en Cloud kunt u een zoekveld aanmaken in de schermen van uw Visual Navigator.  U kunt zelf bepalen op welke plaats het zoekveld in uw scherm komt en groot dit veld dient te zijn.

Om een zoekveld in een scherm van de Visual Navigator te maken voert u de volgende stappen uit:

 1. Open het menu voor de Personal Navigator en selecteer bovenin dit menu de tab ‘Visual Navigator’.
 2. Selecteer een scherm waarop u een zoekveld wilt creëren.
 3. Maak nu met de linkermuisknop ingehouden een veld aan (indien gewenst kunt u dit veld later nog naar een andere plaats in het scherm slepen).
 4. Klik met uw rechtermuisknop op het aangemaakte veld.
 5. Selecteer in het menu dat verschijnt ‘Overige > Zoekveld’.
 6. U heeft nu een zoekveld aangemaakt. Klik onder in het menu op ‘Toepassen’ en check het project exclusief in.

Wanneer u nu de visual navigator opent in een browser (de publicatie van uw project), is het zoekveld in uw scherm geïntegreerd.

U kunt ook een zoekveld creëren dat u los van de visual navigator in een intranet of andere bedrijfsomgeving kunt inbouwen. Meer informatie hierover staat in de online Helpfile onder ‘Publiceren > Visual Navigator Dashboard’.

Belangrijk:

Zorg dat u na het aanmaken of aanpassen van de visual navigator altijd op Toepassen onder in dit scherm heeft geklikt en vervolgens (in geval van een Multi User project) het project exclusief incheckt. Bedenk daarbij ook altijd dat een reeds aanwezige definitieve versie deze navigator nog niet bevat, dus wanneer u de definitive verise heeft gepubliceerd zult u hiervoor weer een nieuwe definitieve versie moeten aanmaken. Meer hierover vindt u in de helpfile onder Versiebeheer.

Gerelateerde artikelen